SM2EZT / Torvald Lundberg
Lokator KP05UK
Rosvik

 

Dessa sidor har jag inte tänkt nerlusa med en massa snygg grafik i första hand utan information för byggande hams.

Mjukvara att ladda hem:
Om du som jag har undrat hur mycket en effektökning eller en större antenn ger i hörbarhet så har jag skrivit ett kul program. Programmet låter dig generera en realistisk sekvens CW signaler till ljudkortet i din dator.
Programmet sänder en kort sekvens morse (valbar text) med följande finesser:
Datorkrav: Windows 95, ljudkort, ganska mycket minne.
Programmet är gratis men jag vill gärna ha ett e-mail om vad ni tycker.
Ladda hem programmet, ca 358 kB.
Ladda hem filen pkzippad, ca 182 kB.  NY version 1.11
Sänd e-mail till mig här.

 

Projekt:

In English
 
 
 

Modifierad R2 mottagare
Jag håller på och bygger en "R2" direktkonverterande mottagare för kortvåg främst 80 och 40 Meters banden.

Tillsammans med en QRP sändare kommer den att bli perfekt för Portabeltesten mm.

R2 mottagaren finns beskriven i "THE ARRL HANDBOOK" 1996 och originalartikeln var publicerad i januari numret av 1993 års QST.
Vissa komponenter som vridkondensatorer har mer eller mindre försvunnit från marknaden och många nya fina komponenter har dykt upp har jag modifierat radion en del.
Att bygga en bra VFO kräver bra mekaniskt stabila vridkondensatorer och en bra utväxling. Eftersom det inte finns att köpas från någon av mina vanliga kanaler har jag byggt en DDS (Direkt Digital Syntes) VFO i stället.

VFO'n  - Lokaloscillatorn
 Jag har valt en DDS krets i från Analog Devices. Den har en 16 pinnars SO kapsel och innehåller allt som behövs (förutom ett LP-filter) för att skapa en analog signal upp till ca 10 MHz från en 25 MHz klockoscillator. Inställningsnogranheten ligger i storleksordningen 0.01Hz vilket är mer än tillräcklig noggranhet.
Bland annat därför att DDS kretsar har väldigt lite fasbrus men ganska många spurioser har jag valt en PLL lösning enligt nedan.
VCO'n ligger på 56 MHz och faslåses mot en 3.5 MHz bandpassfiltrerad DDS signal. Genom att välja klockfrekvensen med omsorg kan man få en hyfsat ren signal redan från DDS kretsen. Mätningar på sändaren med en HP spektrumanalysator gav inga mätbara spurioser alls.
DDS kretsen skall styras från en mikrokontroller som också uppdaterar en LCD display med frekvens och sändarens uteffekt. Vid sändning skall VFO'n flyttas ca 1 kHz (= sidtonsoscillatorns frekvens) in i det valda sidbandet för att man skall kunna avgöra var man sänder.

Anledningen att VCO'n ligger på 28 MHz är att man enkelt kan åstadkomma två signaler med 90 graders fas förskjutning till blandaren med en frekvensdelare enligt nedan.

 
 

Blandare
Som blandare har jag använt två SBL-1 blandare från mini-circuits. De är vanliga 7 dBm dubbelbalanserade diod blandare.

Jag har mätt upp ca -95 dBm bärvågsläkage vid antenningången. Jag var tvungen att kolla två och tre gånger för att tro mina ögon.
Blandarnas LO ingångar matas symetriskt med fyrkantvåg direkt från 74AC74 kretsarna via 4 st 100 ohms motstånd. Härigenom fås en mycket bra switchning. Detta ger samma ström genom blandarens dioder som om blandaren var matade med 7 dBm.
För att i någon mån begränsa övertonshalten har jag shuntat LO-ingångarna med 12 pF. Blandningsdämpningen i blandarna har jag mätt upp till ca 5 dB.
Antennsignalen matas via ett bandpassfilter och en effektdelare till blandarna.
För 80 Meter behövs ingen preamp! mottagarens brusnivå ligger väl under det atmosfäriska bruset !

Diplexern

För att begränsa bandbredden innan den når första förstärkarsteget och ändå hålla blandarnas IF-utgång vid 50 Ohm används en diplexer. Den består av en trimbar induktans på 2 mH och ett 51 Ohms motstånd i serie med 680 nF till jord.
Induktansen avkopplas till jord med en 10nF konding innan den matar ingången på förförstärkaren.

Förförstärkarna

Förförstärkarna (två parallella)  har jag byggt med AD797 vilka har mycket lågt brus i denna koppling. dessutom får den 50 Ohms ingångsimpedans. I original R2 mottagaren fanns det en ganska bökig GB kopplad transistorförstärkare men jag tycker att denna lösning är klart bättre även om OP-förstärkarna kostar några kronor mer än diskreta transistorer.

Fasvridarna

Fasvridarna har jag i princip kopierat av från handboken förutom att jag använder 3 st NE5532 op-förstärkare. och fixar den gemensamma spänningen med en TLE2436. Matar man den med 12 Volt ger den ut 6 Volt vilket ger 2 ggr 6 Volt matningsspånning till OP-förstärkarna.

Lågpassfilter
Till att börja med har jag använt samma koppling som i handboken för lågpassfiltret men jag funderar på att komplettera filtret med ett justerbart aktivt lågpassfilter för CW bruk.

Bandpassturining
Geneom att använda justerbara låg och högpassfilter i mottagaren kan man åstadkomma variabel bandbredd. Man behöver minst fjärde ordningens filter för att få bra resultat. Antingen använder man MAX280 som är ett 5 ordningens lågpassfilter. Brytfrekvensen styrs av klockfrekvensen så att man behöver en klockoscillator med utfrekvensen 50 till 300 kHz för att få brytfrekvensen att variera mellan 500 till 3000 Hz. Nackdelen är att klockoscillatorn övertoner kan eventuellt störa mottagningen om man inte skärmar ordentligt.

AGC

R2'an hade ingen AGC men för att inte tappa öronen när en stark signal oväntat kommer på frekvensen bör man åtminstone ha en limiter. Jag har tänkt göra en del försök med AGC så småningom, men jag tycker att det är bättre utan AGC än med en dålig.

 
 

Sändaren

Mål:
    4 Watt uteffekt
    Sidtonsoscillator som visar vilken frekvens som sändaren sänder på.

Jag har tänkt använda vanliga billiga transistorer. Eventuellt provar jag ett klass E slutsteg för att få bra verkningsgrad.
Mer info kommer när jag har hunnit få fram resultat.

Jag har testat 2 st BD139 i pushpull. För att få ut 4 W blev jag tvungen att matapå närmare 27 Volt spänning vilket är lite högt. Det verkade som om transistorerna inte kunde dra så mycket ström som jag önskade. Redan vid 300 - 400 mA tappade dom stinget.

För att få ut ca 1 Watt behövdes bara ca 1 mW drivning viket var bra. Undrar om man ska prova med 4 transistorer eller rent av 6 st parallellt.

Jag har provat att använda ca 16 st parallellkopplade BC547. Resultatet var riktigt bra man man måste troligen använda 20 st för att få ut 4 Watt vid 12V matningsspänning.

Nytt 1998 05 22:
Nu har jag provat parallellkoppla 20 st BC337 / 25 med 10 Ohms motstånd i serie med emittern på varje transistor. Det fungerade helt perfekt. Jag nycklar spänningen vid sändning med en transistor för att förstärkaren är inte linjär i den kopplaing jag använt, däremot har den bra verkningsgrad. Kopplingen är standard push-Pull med transformatorer på ingång och utgång. Jag har använt vanliga Blå Philips ferrit totoider från Elfa.
Man behöver som vanligt ett bra LP-filter för att ta bort övertonerna.
Priset på dessa transistorer ligger i under 1 kr styck så även om man använder 20 st är det billigt då "riktiga" sändartransistorer kostar mer per styck än vad 20 st BC337 kostar. Man slipper dessutom kylflänsen.

Om man behöver mer effekt kan man göra ett 500 Watts slutsteg med en relativt billig transistor om man använder klass E.
Jag har gjort vissa tester med en IRFP450 och det verkade lovande. Om jag gör ett riktigt slutsteg av denna transistor kommer jag att publisera resultatet här. (Se QST May 1997)

Jag har gjort ett kompakt slutsteg med IFR840LC som lämnar 100 eller 400 watt beroende på vilken matningsspänning som används.
Det består mest av kylfläns som är 200 x 100 mm.
Än så länge fungerar det bara på 3.5 MHz, men jag skall göra så att det fungerar på 7.0 MHz också. 14 MHz kan vara problem, transistorerna hänger troligen inte riktigt med där men jag har inte provat ännu.

Slutsteg med Effekt-MOSFET
 

Microkontrollern

Som mikrokontroller har jag använt 87C752 efterssom jag hade en såden i skrotlådan. Det är en enchips 8751:a med A/D ingång mm.
Som display har jag använt en vanlig 16x1 rads LCD med inbyggd controller. Man kan köpa dessa för en relativt liten penning.
Frekvensen styr jag med en digital pulsratt som ger 128 pulser per varv. Det är möjligt att avkoda 4*128=512 pulser per varv om man har en hårdvarukoppling men för att förenkla funktionen kopplades den ena kanalen till INT0 (interuptpinne) och den andra till pinnen bredvid. Det fungerar utmärkt, stegningen är vald till 10 Hz per puls vilket ger en mycket bra bandspridning.
 

Jag har testat transceivern med ovan nämnda slutsteg (100 / 400 Watt) och den går bra. Frekvensinställningen är i samma kalss som en "köpes". 1998 06 26

Prototypen blev nästan klar till portabeltesten , 40 meters filtret saknades doc. 19980522

Jag har också planer på att göra en PC/Windows baserad Digitalradio där man kan se spektrat i realtid på skärmen, perfekt vid tester då man letar en ledig frekvens.

Mer kommer senare
Sänd gärna ett e-mail till mig om Du tycker det  här är intresant!

e-mail
 
Besökare =